08CS - University of Science
Đề nghị mọi người đăng ký để forum dễ quản lý nội dung.
08CS - University of Science

Nơi giao lưu trao đổi của các thành viên 08CS
 
Trang ChínhTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 7 NĂM 2010

Go down 
Tác giảThông điệp
Trifolium
Cơ quan
Cơ quan
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 142
Join date : 28/11/2009
Age : 27
Đến từ : Tập đoàn NHOI

Bài gửiTiêu đề: THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 7 NĂM 2010   Thu Apr 15, 2010 7:19 pm

THÔNG BÁO S? 1

H?I NGH? KHOA H?C L?N TH? 7 N?M 2010
Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên - ?HQG Tp. HCM s? t? ch?c H?i ngh? khoa h?c l?n th? 7 vào ngày 26 tháng 11 n?m 2010 t?i tr??ng, s? 227 Nguy?n V?n C?, ph??ng 4, qu?n 5, Tp. HCM.

Thông qua H?i ngh? các ??i bi?u có th? g?p g?, công b? và th?o lu?n các k?t qu? nghiên c?u khoa h?c, ??nh h??ng nghiên c?u và tri?n khai công ngh? trong các l?nh v?c chuyên môn. H?i ngh? c?ng là d?p g?n NCKH v?i vi?c nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và t?ng c??ng h?p tác gi?a các tr??ng ?H, C?, và các Vi?n nghiên c?u trong và ngoài n??c.

1. THÀNH PH?N THAM GIA H?I NGH?

a/ Cán b? gi?ng d?y, nghiên c?u, h?c viên sau ??i h?c, sinh viên Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên.

b/ Các nhà khoa h?c, cán b? gi?ng d?y, nghiên c?u trong và ngoài n??c thu?c các l?nh v?c liên quan.

2. HÌNH TH?C T? CH?C

• H?i ngh? toàn th?: Các báo cáo m?i và th?o lu?n chung.

• H?i ngh? t?i các ti?u ban: Các báo cáo mi?ng (oral) và treo b?ng (poster).

• Tri?n lãm v? nh?ng thành t?u nghiên c?u.

3. CÁC L?NH V?C • Toán-Tin h?c • Môi tr??ng
• V?t lý k? thu?t - H?i D??ng H?c • Công ngh? thông tin
• Hóa h?c • ?i?n t? - ?i?n t? vi?n thông
• Sinh h?c - Công ngh? sinh h?c • Khoa h?c v?t li?u
• ??a ch?t


4. CÔNG B? KHOA H?C CÁC BÁO CÁO TUY?N CH?N

Các báo cáo tham gia h?i ngh? s? ???c các ti?u ban chuyên môn tuy?n ch?n, ph?n bi?n và công b? trong các ??c san c?a T?p chí phát tri?n Khoa h?c Công ngh? - ??i h?c Qu?c gia Tp. HCM.

5. CÁC TH?I H?N

26/07/2010: Th?i h?n cu?i cùng n?p báo cáo Tóm t?t (theo [You must be registered and logged in to see this link.]) và Phi?u ??ng ký (theo [You must be registered and logged in to see this link.]) tham d? H?i ngh?.

26/08/2010: Tr? l?i báo cáo tóm t?t ???c ch?n.

26/10/2010: Th?i h?n cu?i cùng n?p báo cáo toàn v?n (theo [You must be registered and logged in to see this link.]) ??i v?i các tác gi? có báo cáo Tóm t?t ???c ch?n.

30/10/2010: Thông báo bài báo trình bày oral hay poster và ch??ng trình H?i ngh?.

6. HÌNH TH?C ??NG KÝ THAM D? H?I NGH?:

?? ngh? g?i Phi?u ??ng ký ([You must be registered and logged in to see this link.]) và B?n Tóm t?t báo cáo ([You must be registered and logged in to see this link.]) (dài không quá 200 t?, kèm theo t? khóa và ???c vi?t b?ng c? ti?ng Vi?t và ti?ng Anh, n?u là ng??i n??c ngoài thì ch? c?n vi?t ti?ng Anh) b?ng email và file word ??n Th? ký c?a m?i Ti?u ban theo ??a ch? email sau ?ây.
STT
Ti?u ban
Tr??ng ti?n ban & Th? ký
??a ch? liên h?
1
Toán - Tin h?c

GS.TS. D??ng Minh ??c
TS. Hu?nh Quang V?
Phòng F09, ?HKHTN


\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
2
V?t lý k? thu?t - H?i D??ng H?c
PGS.TS. Châu V?n T?o
ThS. Hu?nh V?n Tu?n
Phòng A01, ?HKHTN


\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
3
Hóa h?c

PGS.TS. Tr?n Lê Quan
TS. Nguy?n Qu?c Chính
Phòng I61


\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
4
Sinh h?c - Công
ngh? sinh h?c
TS. Nguy?n Du Sanh
TS. ??ng Th? Ph??ng Th?o
Phòng F06, ?HKHTN
\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó</A>
5
??a ch?t

ThS. Tr?n Phú H?ng
ThS. Ngô Th? Ph??ng Uyên
Phòng C01, ?HKHTN


\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
6
Môi tr??ng

PGS.TS. Hà Quang H?i
ThS. Nguy?n Th? Ph??ng Th?o
Phòng C15, ?HKHTN


\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
7
Công ngh?
Thông tin
TS. Nguy?n ?ình Thúc
ThS. ??ng H?i vân
Phòng I53, ?HKHTN


\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
8
?i?n t? - ?i?n t? vi?n thông
TS. Bùi Tr?ng Tú
TS. Hu?nh H?u Thu?n
Phòng E107, ?HKHTN


\n
[You must be registered and logged in to see this link.]??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
9
Khoa h?c V?t li?u
PGS.TS. Lê V?n Hi?u
TS. Phan Bách Th?ng
Phòng F211, ?HKHTN
\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó</A></SPAN>??a ch? liên h? Ban Th? ký H?i ngh?: Phòng Khoa h?c công ngh? - Quan h? qu?c t?
Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên - ?H Qu?c Gia Tp. HCM
227 Nguy?n V?n C?, Ph??ng 4, Qu?n 5, Tp. HCM
?i?n tho?i: (84-Cool 38300529 , Fax: (84-Cool 38350096
E-mail:

\n
[You must be registered and logged in to see this link.].vn??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó; Website: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên - ?HQG Tp. HCM kính ?? ngh? Quý c? quan thông báo cho các cán b? thu?c c? quan bi?t ?? g?i báo cáo và tham gia h?i ngh?.

Ghi chú: Cán b? tham d? H?i ngh? t? túc chi phí báo cáo, ?n ? và ?i l?i.

Kính chào trân tr?ng.


N?i nh?n:
- Nh? trên;
- Các ??n v? trong tr??ng;

- L?u VT, P.KHCN-QHQT

KT. HI?U TR??NG
PHÓ HI?U TR??NG


(?ã ký)


Tr?n Linh Th??c
</SPAN>Chi ti?t xem website tr??ng mình.
Về Đầu Trang Go down
 
THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 7 NĂM 2010
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
08CS - University of Science :: Hoạt động Đoàn-Hội-Lớp :: Lớp-
Chuyển đến